Elevens bästa vän

Digitalt mentorskap där den är som bäst.

Förändra liv medan du sitter i bussen.

En mentor i fickan!

DYAMO matchar högstadie-och gymnasieelever med universitetsstudenter och yrkesverksamma. Vi möjliggör för ungdomar att få en mentor och en bästa vän i mobilen.

Ökad studiemotivation
Med mentorns tips och trix för en förbättrad studieteknik, det spännande DYAMO-spelet och mentorn som hejarklack garanteras en ökad studiemotivation.
Vägledning till goda framtidsmöjligheter
Med hjälp av den goda matchningen skapar eleven ett personligt band till sin mentor och ser kopplingen mellan skolan och en god framtid.
Uppföljning
Mentorn finns där för eleven och påminner om läxan, motiverar och frågar om hur elevens dag har varit.
Uppmuntran
Mentorn peppar och hejar på eleven genom studierna. Genom mentorskapet inser och utnyttjar eleven den potential som den själv besitter och känner tillfredsställelse till sitt egna arbete.

En digital mentor som stödjer eleven genom skolvärlden.

DYAMO´s mål är att underlätta skolgången för ungdomen genom att skapa personliga band till en digital mentor som guidar eleven genom skolan och livet utanför klassrummet.

DYAMO gör skolupplevelsen till ett gnistrande äventyr!

DYAMO app

Ett enkelt, säkert och personligt band till din mentor. Nå din mentor när du behöver det, helt anonymt. Vi gör det enkelt för mentorn att hjälpa till och för eleven att få hjälp!

Var med och förändra världen. En elev i taget!

Vi tror på att DU har mycket att berätta! Och vi vet att det är många elever som är i behov av dina ord. Dela med dig genom att vara en digital mentor till en yngre elev!

En bro mellan elev och skola!

DYAMO fyller gapet mellan skolan och eleven genom att bygga en bro mellan dem och vägleder eleven över bron så att den får ett tydligt syfte med kunskapen som lärs ut i skolan.

Avlastning

Skolan finner en plattform för avlastning utanför klassrummet, där skolan har väldigt liten närvaro.

Motiverade elever

Genom inblick i mentorns livserfarenhet inspireras eleven till framtidsmöjligheter, rätt tankesätt kring studierna och inser sin potential.

Aggregerad data

Skolan får sammanställd data på effekterna av mentorskapet och data på hur deras elever upplever utlbildningen i skolan.

här säger mentorer och elever som använt DYAMO!

Vi ser fram emot att höra från dig!